ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე მდაბიო თვისება:    ოხუნჯობა, და სხვა ადამიანის დაცინვა

საიტერესო ბმულები/მეგობარი საიტები:
1)
2)