============= ეს ნაწილი მხოლოდ იმათთვის, ვისაც HTML კოდები ჭირდება. თუ თქვენ არ გჭირდებათ, მაშინ არაა აუცილებელი ამათი შესწავლა ==========


* ვთქვათ, "ტექსტის ჩასწორების ფანჯარაში" წერია ამდაგვარი ტექსტი:
- "გამარჯობათ სტუმარო. ამ მისამართზე შეხვდებით <a href="http://vaxushti.com">ვახუშტი</a> კოტეტიშვილის წიგნს, რომლის სახელწოდება არის <a href="http://www.istoria.ge"> ამბრნი </a> და იყიდება მაღაზიებში"
[ესეგი, ამ შემთხვევაში, სიტყვა "ვახუშტი" არის (<aa......>) ლინკში ჩასმული. ანუ საიტზე სიტყვა "ვახუშტი"-ზე შესაძლებელი იქნება, რომ მაუსი დაეჭიროს, და გადავა მითითებულ ლინკზე. ამგვარადვე არის მეორე სიტყვა "ამბრნი" ჩასმული ლინკად.]

*კოდი <br/> ნიშნავს ახალი ხაზის გამოყოფას.მაგალითად:
- "გამარჯობათ. ეს საიტი არის თბილისი, რომელიც მდებარეობს <br/> საქართველოში და იგი დაარსდა.... ".
(ახლა,აკრეფისას,ერთ ხაზზე ვხედავთ წინადადებას, თუმცა გამოქვეყნების დროს,რადგანაც <br/> არის ჩასმული, საიტზე სიტყვა საქართველო უკვე ახალ ხაზზე იქნება ჩამოტანილი.)

*<b>ფრაზა</b> (აღნიშნავს გამუქებულ ფრაზა -ს)
*<i>ფრაზა</i> (აღნიშნავს გვერდულად დახრილ: ფრაზა -ს)
*<u>ფრაზა</u> (აღნიშნავს ქვეშ ხაზ-გასმულ: ფრაზა-ს)
*<p>რამე ფრაზა </p> (აღნიშნავს პარაგრაფის საზღვრებს)
 
==== სურათის ჩასმა =====
სურათის ატვირთვის შემდეგ როცა გამოჩნდება სურათის "ლინკი" (მაგ: http://blabla.com/blbl/swegofweg/image.jpg). ეგ ლინკი «დააკოპირეთ» და ჩასვით ამ კოდში ( ZZZZZZZZZZ-ის მაგივრად):
<br/><img src="ZZZZZZZZZZ" alt="" height=""><br/>
(შემდეგ ეს კოდი მთლიანად ჩასვით ტექსტში იმ ადგილას, სადაც გინდათ რომ სურათი გამოჩნდეს.)

____________________________